Sau khi Quý khách hàng chuyển khoản xong, xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin đến số: 0964.26.03.88 để thông báo. Chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và thông báo cho quý khách khi đã nhận được.